Deze kleine voortuin ligt aan een drukke weg in Strijen, waar extra aandacht nodig is voor de veiligheid van Hovenier Engels en de weggebruikers. Hier is efficiënt en schoon werken een extra belangrijk onderdeel. Deze tuin moest flink opgehoogd worden omdat de onderlagen van dit grondgebied uit Veen bestaat en dus flink verzakt was. We hebben bewust gekozen om de bestrating niet langs de muren te maken, als het grondgebied zakt dan zakt het in zijn geheel en niet gedeeltelijk.

Wensen
  • Verhoogde plantvakken met stenen opbouw.
  • Onderhoud vriendelijk van bestrating en siergrind.
  • Verhoogde entree te betegelen met dezelfde tegels als in de tuin.
  • Verschillende kleuren gebruiken in de materialen.
  • Weinig tegels gebruiken in de tuin en voldoende groen terug in de tuin.
Advies
  • Om de bloembakken te stabiliseren op funderingen en niet aan elkaar te koppelen, omdat het in deze straat sneller de grond zakt als gemiddeld.
  • Lijmvoegen zorgen voor minimaal doorlaten van onkruidgroei.
  • Siergrind van grover formaat te gebruiken om makkelijk het grote blad van omliggende bomen op te kunnen ruimen.


In verband met privacy overwegingen markeren we op straatniveau zonder huisnummers.
Heeft u het idee dat uw privacy geschonden wordt door een foto of kaartpunt dan kunt u contact met ons opnemen en verhelpen we graag dit probleem.