Bij dit project heeft Hovenier Engels extra werkkracht ingeroepen van een mobiele kraan, om de grote bomen in het talud veilig te kunnen verwijderen uit een lastige werk situatie. De damwand die we wilde plaatsen moest de grond ingedrukt worden, maar door de grote hoeveelheid wortels van de oude bomen moest deze sleuf van ca, 6m1 handmatig gegraven worden. We hebben de klant laten kiezen welke kleur anti plantendoek ze wilde hebben en hebben bewust gekozen voor de groene uitstraling door hun landelijke ligging van het perceel.

Wensen
  • Talud geheel leeg ruimen.
  • Het talud van afdek doek voorzien.
  • Schuur aan de talud rand is niet onderheid graag extra aandacht hiervoor.
  • Afvoerpijpen door het doek naar de sloot toe leiden.
  • Geen planten in het talud, strak aanzicht.
Advies
  • Bij het verwijderen van de bomen blijven de wortels zitten voor extra stevigheid talud.
  • Anti plantendoek aanbrengen dat UV bestendig is tegen het doorlaten van zonlicht en water.
  • Damwand plaatsen over de ruime breedte van de schuur, tot een diepte van 2 meter.
  • Hardhouten beschoeiing maken langs de waterlijn en boven aan het terras.
  • Bestrating terras ophogen en aanhelen met bestaande tegels.